Diane Van den Bundere, personeelsconsulent

“We leren van elkaar”

Op de personeelsdienst van het UZA vervullen de personeelsconsulenten een cruciale rol. Zij staan in voor het algemeen personeelsbeheer en vormen het eerste aanspreekpunt voor medewerkers. Personeelsconsulent Diane werkt al 30 jaar in het UZA. Lees haar verhaal.

‘Ik weet nog goed hoe ik hier gestart ben als medewerker  op de dienst oogheelkunde bij professor Neetens.  Na enkele omzwervingen in het UZA  heb ik lange tijd op tarificatie gewerkt. Het grote verschil met nu, is dat toen bijna alles manueel gebeurde: het patiëntdossier bestond uit een samenraapsel van tarificatieformulieren, labo-uitslagen,… die we per dossier in het systeem inbrachten om te kunnen factureren. Er waren toen minder patiënten, maar toch was dit een heel werk. Ook toen moesten dossiers tegen een bepaalde deadline verwerkt worden.  

Op de personeelsdienst is elke dag anders

Uiteindelijk ben ik op de personeelsdienst terechtgekomen, in een hele boeiende en gevarieerde job. De sociale wetgeving is heel boeiend en de vele sociale contacten liggen me wel. We ontvangen de stagiairs wanneer ze starten, volgen de nieuwe aanwervingen administratief op, doen de loonsverwerkingen en het opstellen van sociale documenten… Elke dag is anders!

Ik heb ook veel aan mijn collega’s. We volgen elkaars dossiers op bij afwezigheid, springen voor elkaar in,… Wanneer er wijzigingen zijn in de sociale wetgeving, volgt één persoon de bijscholing en die geeft de kennis aan de anderen door. We zijn dus perfect op elkaar afgestemd en we leren van elkaar!’