Ann Verbeeck, fondsenwerver

“Men kan een algemene gift doen of een specifiek project steunen.”

Wetenschappelijk onderzoek onderscheidt het UZA van algemene ziekenhuizen en zorgt ervoor dat we kunnen blijven innoveren. Zonder de nodige financiering is dit onmogelijk. Om het onderzoek nog verder en sneller vooruit te helpen, heeft het UZA sinds kort een fondsenwerver, Ann Verbeeck in huis. Maar wat is fondsenwerving nu juist? Wat wordt er met giften gedaan? En hoe kan fondsenwerving een zaak worden van iedereen? Ann Verbeeck geeft een woordje uitleg.

Fondsenwerving houdt in dat er financiële middelen worden aangebracht door giften, sponsoring en legaten. Steeds vaker willen mensen een ‘filantropische investering’ doen. Ze willen graag iets geven of nalaten, maar in ruil daarvoor ook weten wat de impact is van hun gulle daad en hierbij ook op lange termijn betrokken worden. Mensen willen weten waar hun geld nu eigenlijk naartoe gaat.

UZA Foundation

Om die reden hebben we de ‘UZA Foundation’ in het leven geroepen. Een stichting van openbaar nut met een eigen raad van bestuur die maar één focus heeft: fondsenwerving. De UZA Foundation zal voor concrete projecten fondsenwerving organiseren. Zo kunnen mensen niet alleen een algemene gift doen, maar ook specifieke projecten steunen. Daarnaast zullen we met de UZA Foundation een programma creëren dat schenkers ook na hun gift blijft betrekken bij het project dat ze hebben gesteund. Door steeds informatie te verschaffen, en hen ook uit te nodigen op evenementen in het UZA, kunnen we hen naast sponsors ook ‘ambassadeurs’ maken van de organisatie,”.

Meer info?

www.uzafoundation.be. De UZA Foundation steunen kan via BE69 0017 9875 6478. Vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Contact: UZA Foundation, Ann Verbeeck T 03 821 41 97.