Pascale Van Eeckhout, medewerker verzekerbaarheid

“Het geeft enorm veel voldoening als je een verzekeringsdossier voor een patiënt in orde kan brengen”

Het hebben van een ziektekostenverzekering lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het lang niet voor iedereen. Wanneer een patiënt niet of onvoldoende verzekerd is, kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Gelukkig heeft het UZA experten in huis zoals Pascale en haar collega’s die waken over de verzekerbaarheid van patiënten.

Als er twijfels bestaan over de verzekerbaarheid van een patiënt, gaat de ‘cel verzekerbaarheid’ op onderzoek uit. “Wanneer een patiënt verzekerd is in het buitenland, bekijken we of deze verzekering de kosten dekt. Als een patiënt niet verzekerd is, gaan we na of men steun kan krijgen van een instantie zoals het Rode Kruis of Fedasil. Als beide opties uitgesloten zijn, dan maken we een kostenraming die de patiënt vooraf moet betalen.”
De twee grote uitdagingen voor de cel verzekerbaarheid zijn enerzijds ervoor te zorgen dat het UZA zo min mogelijk financieel verlies lijdt en anderzijds het op tijd helpen van patiënten met hun verzekerbaarheid waarbij het ethische aspect een belangrijke rol speelt. “Het geeft enorm veel voldoening als je een verzekeringsdossier voor een patiënt in orde kan brengen,” aldus Pascale.