Magda Thomas, sociaal verpleegkundige, cardiale revalidatie

‘Wij waren echte voortrekkers met onze multidisciplinaire aanpak’

Wie het woord ‘gedreven’ opzoekt in het woordenboek, komt uit bij Magda Thomas. Met veel vuur vertelt ze over haar 20 jaar op de dienst cardiale revalidatie van het UZA.

‘Op de cardiale revalidatie werken we met een mulitidisciplinair team van verpleegkundigen, kinesisten, diëtisten, psychologen en revalidatie-artsen. Dit jaar bestaan we 35 jaar en op dat vlak waren we echte pioniers. We waren één van de eerste revalidatiecentra in Vlaanderen. We werken bovendien erg individueel en op maat van elke patiënt. Daardoor stappen de meeste mensen hier ook echt goed buiten.
Naast de fysieke revalidatie organiseren we ook informatiesessies voor patiënten en hun partners, waarbij ieder van ons team over een bepaald aspect komt spreken. Dit past in onze holistische visie op hartrevalidatie: ook het mentale aspect is belangrijk. Mijn gedeelte gaat dan vooral over de psychosociale aspecten zoals de verwerking van een hartaandoening, werkhervatting, seksualiteit,… De meeste mensen hebben hier echt veel aan.
Eigenlijk ziet geen enkele dag er hetzelfde uit in mijn job. Enerzijds ben ik de schakel tussen de ambulante revalidatie en de opgenomen patiënten. Ik probeer hen warm te maken om hier verder te komen revalideren. Anderzijds komt er ook veel administratie bij kijken, zoals sociale administratie en financiële zaken. De job van een sociaal verpleegkundige is dus heel gevarieerd.’