Apotheker Valerie Bastiaens

"De rol van apotheker neemt aan belang toe"

Tijdens haar studie voor ziekenhuisapotheker kwam Valerie in het UZA terecht om stage te lopen. Aansluitend kreeg zij meteen een vaste job aangeboden en dat is inmiddels alweer vijf jaar geleden. Intussen kon zij zich specialiseren in de bereiding van geneesmiddelen voor chemotherapie, en werkt zij mee aan de uitbreiding van de klinische farmacie.

Het leven zoals het is achter de schermen van het UZA: de apotheek.

Ziekenhuisapotheker, een bewuste keuze

“Waarom ik het ziekenhuis verkoos boven een gewone apotheek? In een ziekenhuisapotheek kom je in aanraking met heel veel verschillende aspecten van de farmacie. Elke dag weer zijn er andere patiënten met andere problemen, … dat zorgt voor veel afwisseling. In een universitair ziekenhuis komen we meer in aanraking met zeldzame pathologieën, waarvoor soms geneesmiddelen speciaal uit het buitenland moeten komen; dit maakt de job boeiend. Het UZA werkt ook samen met het Tropisch Instituut, waarbij we een sleutelrol spelen voor andere ziekenhuizen.”

Mijn specialiteit: cytostatica of chemotherapeutica

“Een dagelijks terugkerende taak hier in de apotheek zijn de magistrale bereidingen: dat zijn onder meer capsules, crèmes en vloeibare (parenterale) voeding die we op maat van de patiënt samenstellen. Daarnaast heeft iedere apotheker hier zijn eigen specialiteit die hij met grote zelfstandigheid kan uitbouwen. Voor mij zijn dat de cytostatica of chemotherapeutica, een soort medicijnen die gebruikt worden bij de behandeling van kanker, met aandacht voor zowel de bereiding als voor de niet-geregistreerde geneesmiddelen die nog in klinisch onderzoek zitten.”

De patiënt centraal

“Sinds kort ben ik ook nauw betrokken bij de uitbreiding van de ‘klinische farmacie’ in het UZA. Dit is een relatief nieuwe manier van werken voor ons ziekenhuis, waarbij de patiënt centraal staat. Elke patiënt neemt immers een eigen combinatie van verschillende geneesmiddelen, die met elkaar kunnen interageren. Het is de rol van de apotheker om alles op elkaar af te stemmen. We adviseren de behandelende arts en zoeken mee naar oplossingen waar nodig. Op die manier kunnen we de kwaliteit van de behandeling optimaliseren en de nevenwerkingen beperken. Bij het ontslag van de patiënt uit het ziekenhuis bekijken we de ontslagmedicatie zodat de patiënt met een duidelijk medicatieschema terug naar huis kan gaan. In de toekomst zal de rol van de apotheker dus nog aan belang toenemen. Ik ben er trots op dit mee te kunnen uitbouwen in het UZA.”