Filip Goyens, informatieveiligheidsconsulent

‘Veilig omgaan met informatie en bedrijfsmiddelen’

Achter de schermen van een ziekenhuis huist een heel netwerk van servers en netwerken die de data en informatie beheren, opslagen en verdelen. Dat gaat vaak om heel gevoelige patiënteninformatie en bedrijfsinformatie. De persoon die hierover waakt in het UZA, is informatieveiligheidsconsulent Filip Goyens.

“Sinds half augustus werk ik als informatieveiligheidsconsulent voor het UZA, en deeltijds voor AZ Monica en de Heilige Familie in Reet. Voorheen werkte ik twaalf jaar als IT-manager in het AZ Turnhout, en twee jaar als informatieveiligheidsconsult in AZ Herentals. De bescherming van de vertrouwelijkheid en integriteit, en de beschikbaarheid van informatie staan centraal voor mij. Zorginstellingen hebben als geen ander te maken met informatie waarvan je niet wilt dat anderen er zomaar bij kunnen. In de eerste plaats patiënteninformatie, maar ook gevoelige bedrijfsinformatie.

Daarnaast moet elk ziekenhuis ook zorgen voor fysieke beveiliging. Denk aan de beveiliging van ruimtes waar bijzondere stoffen zijn opgeslagen of waar kostbare apparatuur staat, of aan beveiligde opbergmeubels voor medische instrumenten en medicatie. Het gaat dan om materialen en middelen die in handen van niet-bevoegden potentieel gevaar kunnen opleveren.

Informatiebeveiliging is dus niet enkel een ICT-kwestie, maar een natuurlijk onderdeel van diverse processen in het ziekenhuis. Veel hangt af van de bewustwording en het gedrag van medewerkers. Het moet dus een integraal onderdeel vormen van de kwaliteitsvoering en gebaseerd zijn op een continu proces.”