Chris Lauwens, directiesecretaresse

'Als het UZA verandert, verander ik mee.'

Als directiesecretaresse doe je niet één job, maar combineer je veel taken. Organiseren, communiceren en coördineren vatten het goed samen. Chris vindt het belangrijk om mee te evolueren met het UZA.

‘Ik werk al 24 jaar in het UZA, waarvan intussen 12 jaar als directiesecretaresse van de gedelegeerd bestuurder.  Doorheen de jaren evolueerde mijn job van ‘uitvoeren’ en ‘dienen’ naar een vrij autonome functie.  Het UZA groeit en verandert snel en als secretaresse kan je niet achterblijven. Ik vind het belangrijk om mee te evolueren.

Kort samengevat bestaat mijn job uit organiseren, communiceren en coördineren. Zo coördineer ik,  met uitzondering van de Medische Raad, alle beleidsorganen in het UZA. Heel wat van mijn tijd gaat naar het beheer van de agenda van onze bestuurder, de voorbereiding van vergaderingen, het verzorgen van presentaties en het nemen van notulen. Daarnaast gaat er extra tijd naar de coördinatie van de groepering met AZ Monica. En ook mijn bijdrage tot het behalen van de JCI-accreditering zorgt voor extra werk. Er moeten immers heel wat beleidsdocumenten opgesteld en verzameld worden.

De laatste jaren is het aantal samenwerkingsverbanden met andere instellingen enorm toegenomen. Het is een hele uitdaging om daar het overzicht van te bewaren. Dat laatste geldt zeker ook voor het almaar toenemende e-mailverkeer.

Mijn dag begint en eindigt altijd anders, de vele ad-hoc zaken nemen vaak veel tijd, maar zorgen voor voldoende afwisseling en verbreden je netwerk.  Weet je, 24 jaar geleden dacht ik, dit is de job van mijn leven. Dat is het nog steeds, alleen heb ik nu een leven met veel jobs. Hopelijk kan ik nog eens voor 24 jaar energie blijven halen uit mijn werk en mee blijven groeien met dit ziekenhuis, dat dankzij projecten als UZA-lean, Productive Ward  en JCI, elke dag weer topkwaliteit aflevert.’