Dominique Trouet, kindernefroloog

‘Een heel team zorgt voor onze nierpatiëntjes’

Kinderen die met nierproblemen in het UZA terecht komen, kunnen rekenen op de beste zorgen van een gans team. Dankzij dit fantastische teamwork komt Dominique elke dag met plezier werken. Vijf jaar geleden kwam ze vast in dienst.

‘Eigenlijk werk ik al 6 jaar in het UZA, want ik werkte eerst een jaar als consulent. Wat me meteen opviel is dat patiënten hier centraal staan. Met plezier tekende ik dan ook 5 jaar geleden om vast deel uit te maken van een tertiair centrum waar kwaliteit van zorg en competentie primeren, en niet de gouden naamplaatjes en holle aanspreektitels waar ik zo’n hekel aan heb.

Kindernefrologie is teamwork
Als kindernefroloog kan je natuurlijk niet in je eentje voor nierpatientjes zorgen. Daar heb je een heel team voor nodig. De zorg voor onze nierpatientjes begint aan de balie van pediatrie: met een vriendelijk gezicht, en een geruststellend woord van onze secretaressen. Weten dat je bij de hartelijke poli-verpleegkundigen een prik amper voelt, is ook een hele geruststelling voor die kinderen. En dan begint de specifieke kindernefrologische zorg van ons ‘A team’. Onze gespecialiseerde verpleegkundige heeft een onbetaalbare expertise in dialyse en zorg na transplantatie bij kinderen. Zij staat letterlijk dag en nacht paraat voor hen. Voeg daar onze creatieve diëtisten aan toe, onze kritische psychologen, de coördinator en niet in het minst ook de secretaresse, die de moeilijkste combinaties van afspraken naadloos ineen puzzelt. We werken uiteraard nauw samen met het topteam van transplantchirurgen - die een onmisbare rol spelen - en als kers op de taart is er sinds kort ook een schitterende kinderuroloog.
Als arts is het ook een enorme meerwaarde dat de andere kinderartsen steeds klaarstaan om moeilijke medische problemen multidisciplinair aan te pakken.
Door al deze mensen kom ik elke dag graag werken, door deze teamspirit ben ik fier dat ik in het UZA werk!’