Tom Jordens, unitverantwoordelijke loopwaak

‘Wij zorgen voor continuïteit tijdens de nacht’

In een ziekenhuis wordt dag en nacht gewerkt. Op elke afdeling is er minstens één nachtverpleegkundige om de patiëntenzorg te waarborgen. Maar wanneer het onverwacht druk wordt, komen de collega’s van het loopwaakteam ter hulp. Als unitverantwoordelijke zorgt Tom ervoor dat alles ’s nachts vlot verloopt. 

“Het loopwaakteam bestaat uit 4 unitverantwoordelijken, 2 verpleegkundigen en 2 zorgkundigen. Wanneer er ’s nachts extra ondersteuning nodig is op afdelingen met een verhoogde werklast, vullen wij die noden in. Zo springen onze verpleegkundigen in voor interne transfers, of wanneer een nachtverpleegkundige hulp nodig heeft bij de patiëntenzorg. Het gaat dan om korte interventies, want het is niet de bedoeling om een volledige nachtshift op één afdeling door te brengen.   Onze zorgkundigen staan ’s nachts in voor het verlengde van de zorgkundige taken op de afdelingen. Waar nodig steken ze een handje bij om op te ruimen, karren aan te vullen, medicatie terug te sturen naar de apotheek of treffen ze voorbereidingen voor de volgende dag. Ze staan de afdelingsverpleegkundigen ook bij in de patiëntenzorg tijdens de nacht.

Onze taak als unitverantwoordelijken is dit alles te coördineren en ervoor te zorgen dat alle problemen in de loop van de nacht worden opgelost. We  vertegenwoordigen ook de directie patiëntenzorg in kritische situaties zoals een MUG-oproep, conflictsituaties, verwarde patiënten, de opvang van familieleden bij een overlijden,…  Waar mogelijk hakken we dan zelf knopen door, al dan niet in telefonisch overleg met de directie.

 

Je merkte het, onze taken zijn enorm divers. Elke nacht is anders. Maar dat is net wat onze medewerkers zo aanspreekt in de job. Om overal inzetbaar te zijn, moeten ze vertrouwd zijn met heel het ziekenhuis. Wij zijn de manusjes-van-alles van de nacht.”