Project Management officer


Het UZA beschikt over een doorgedreven projectwerking die de dynamiek in de organisatie niet alleen symboliseert, maar ook aanwakkert en levendig houdt. Deze projectwerking is tot nu toe vooral bottom-up georiënteerd. In het kader van het vernieuwd projectmanagement wenst het UZA over te gaan tot het aanwerven van een professional die de projectwerking verder kan ondersteunen, uitbouwen en verder professionaliseren. Tegelijkertijd wenst het UZA in te zetten op scharnierpunten tussen de projectwerking en de programma's die de strategische doelen van het UZA helpen realiseren. 

Wat ga je doen?

 • je bent verantwoordelijk voor de inrichting, uitvoering, bewaking, samenhang, documentatie en rapportage van projecten met het oog op de ondersteuning van de projectwerking;
 • je beschikt op elk ogenblik over het overzicht van de gehele projectwerking in het UZA;
 • je bent het aanspreekpunt van elke projecteigenaar of projectleider;
 • je adviseert elk project voor, tijdens en na uitvoering van het project;
 • je bent de steun en toeverlaat in het proces van goedkeuren, opstarten en uitvoeren van projecten;
 • je levert ondersteuning op het vlak van planning en controle, risico's en problemen, middelen, kwaliteit, statusrapportering, projectfinanciën, afhankelijkheden en conflicten, ...;
 • je bent verantwoordelijk voor en coördineert de interne opleiding projectmanagement;
 • je bent de bruggenbouwer tussen en de geheugenbank voor gelijkaardige projecten, projecten in het verleden en toekomstige projecten;
 • je draagt bij tot het succesvol opleveren van projecten;
 • je zorgt voor verknoping van de verschillende projecten in programma's die op hun beurt de uitwerking en vertaling zijn van de strategische doelen van het UZA;
 • je selecteert en prioriteert de projecten die de grootste bijdrage leveren aan de strategische doelen van het UZA; 
 • je initieert de nodige projecten die gestalte geven aan de strategische doelen van het UZA;
 • je volgt de status van projecten en programma's op via voortgangscontrole en rapporteert hierover intern;
 • je ontwikkelt de nodige hulpmiddelen en dashboards om tijdig beslissingsorganen te kunnen signaleren bij overschrijdingen van geplande tijdsschema's, finaniciële budgetten en personele middelen;
 • je standaardiseert en structureert door middel van het inrichten, implementeren en optimaliseren van projectprocessen, -hulpmiddelen, -sjablonen, enz;
 • je ontzorgt de projectleiding, informeert en acteert richting het hoger management;
 • je voert de optimalisatie van de projectwerking door, in samenspraak met de Stuurgroep;
 • je werkt samen met de voorzitter en ondervoorzitter van de Stuurgroep PM@UZA en coördineert de werkzaamheden van de leden van de Stuurgroep;
 • je krijgt leiding van en rapporteert rechtstreeks aan de afgevaardigd bestuurder;
 • je rapporteert met geregelde frequentie aan diverse geledingen in het UZA zoals het DirectieComité, de Medische Raad, de Raad van Bestuur, enz. 

Wat verwachten we van jou?

 • je behaalde een relevante masteropleiding;
 • je hebt minstens 3 jaar relevante ervaring met projectwerking;
 • je hebt kennis en ervaring met Lean, Six Sigma, ...;
 • je beschikt over kennis van en ervaring met verschillende methoden binnen project- en programmamanagement;
 • je hebt ervaring met complexe organisaties, bij voorkeur ziekenhuiservaring;
 • je neemt daadkrachtige beslissingen;
 • je bent een probleemoplosser; 
 • je ondersteunt en faciliteert verschillende partijen op een veilige en constructieve manier;
 • je kan zelfstandig werken;
 • je werkt pro-actief;
 • je bent diplomatisch, flexibel en stressbestendig;
 • je bent pragmatisch en hulpvaardig;
 • je bent administratief en organisatorisch sterk;
 • je bent sociaal vaardig, kan goed in team werken en bent communicatief (mondeling en schriftelijk);
 • je bent dynamisch;
 • je verstaat de kunst om transversale projectwerking te stimuleren en te ondersteunen;
 • je bent een expert in multipartijsamenwerken;
 • je bent gericht op het concretiseren van doelen en het realiseren van resultaten;
 • je durft oriënterend en corrigerend ingrijpen indien een project zijn resultaten niet tijdig en kwaliteitsvol dreigt te halen;
 • je escaleert de projectproblematiek naar relevante actoren in het ziekenhuis indien een project zijn resultaat niet tijdig en kwaliteitsvol dreigt te halen;
 • je levert inspanningen om de prestaties en resultaten continu te verbeteren. 

Wat biedt het UZA als werkgever?

 • voltijds bediendecontract voor onbepaalde duur met zo spoedig mogelijke indiensttreding;
 • ruime bijscholingsmogelijkheden;
 • recuperatie 40-uren week (12 vrije dagen op jaarbasis);
 • 8 bijkomende vakantiedagen buiten de wettelijke vakantie;
 • hospitalisatieverzekering en verzekering gewaarborgd inkomen;
 • mogelijkheid tot telewerk;
 • maaltijdcheques ter waarde van 4 EUR/gewerkte dag (8 uur);
 • verschillende kinderopvangmogelijkheden.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan online via www.uzatrektaan.be.

 
Ga terug