Studie-arts dienst Gastro-enterologie en hepatologie


De dienst Gastro-enterologie en Hepatologie van het Universitair Ziekenhuis geniet internationale klinische en onderzoeksexpertise in het domein van de leverziekten. Het onderzoek binnen de dienst gebeurt in nauwe samenwerking met het Laboratorium voor Experimentele Geneeskunde en Pediatrie en VAXINFECTIO, van de Universiteit Antwerpen.
Binnen één van de onderzoeksgroepen van de dienst Gastro-enterologie en Hepatologie wordt onder leiding van Prof. Thomas Vanwolleghem innovatief klinisch translationeel onderzoek uitgevoerd rond chronische hepatitis B infecties.

In het kader van een nieuwe klinische studie zoekt de dienst Gastro-enterologie en Hepatologie een voltijds studie-arts voor een periode van 1 tot 3 jaar.

 

Functie

 • Je coördineert als studie-arts een prospectieve, multicentrische klinische studie waarbij de klinische uitkomsten na het stoppen van antivirale therapie in chronische Hepatitis B patiënten bestudeerd worden (“COIN-B study: COntrolled Interruption of Nucleos(t)ide analogue treatment in chronic hepatitis B”). Je bent verantwoordelijk voor de recrutering en opvolging van de studiepatiënten, het verzamelen en verwerken van de klinische gegevens en biologische stalen. Samen met een team onderzoekers olv prof. dr. T Vanwolleghem onderzoek je virus- en gastheermerkers die geassocieerd zijn met gunstige klinische uitkomsten en functionele genezing.
 • Je publiceert wetenschappelijke artikelen die verband houden met het onderzoeksproject.
 • Je wordt ingeschakeld in de poliklinische zorg voor patiënten met leverziekten gedurende minstens 1 dagdeel/week onder supervisie van prof. dr. T Vanwolleghem. Hierdoor kan de wetenschappelijke tijd gedeeltelijk in aanmerking komen voor een vervolgopleiding tot medisch specialist.

 

Profiel

 • Je behaalde een masterdiploma in de geneeskunde of je behaalt het diploma uiterlijk op het moment van aanstelling.
 • Je kan uitstekende studieresultaten voorleggen.
 • Je onderwijscompetenties sluiten aan bij de onderwijsvisie van de Universiteit Antwerpen.
 • Je onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij het facultaire en universitaire onderzoeksbeleid.
 • Je gaat kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht te werk.
 • Je hebt een uitgesproken interesse in klinisch en translationeel onderzoek en bent bereid ook labo technische vaardigheden te leren

 

Aanbod

 • We bieden een aanstelling voor een periode van 1 jaar. De aanstelling is eenmaal hernieuwbaar na positieve evaluatie, met een termijn van twee jaar (totale duur 3 jaar).
 • De voorziene startdatum is 1 augustus 2021 of zo spoedig mogelijk nadien.
 • De barema’s volgen deze van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen voor toegevoegde artsen
 • Je werkt grotendeels op Campus Drie Eiken en het departement Gastroenterologie en Hepatologie van het UZA in een dynamische en stimulerende werkomgeving.
 • Het voorbereiden van een doctoraat op proefschrift behoort tot de mogelijkheden zo de aanstelling gedurende minstens 3 jaar vervolbracht wordt

 

Solliciteren?

 • Je kan tot en met 30 mei 2021 (middernacht) voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen.
  Klik op de knop ‘Solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker de volgende bijlages toe: een motivatiebrief en je academisch CV (en eventueel je masterproef zo deze reeds werd ingediend).
 • De selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties bekijken. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte en informeren we je over de volgende stappen in de selectieprocedure.
 • Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs [at] uantwerpen [dot] be. Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met Dr. Thomas Vanwolleghem; 03 281 38 53, thomas [dot] vanwolleghem [at] uza [dot] be of dr. Stijn Van Hees; 03 265 25 91, stijn [dot] vanhees [at] uantwerpen [dot] be

 

De Europese Commissie bekroonde het HR-beleid van de Universiteit Antwerpen met de ‘HR Excellence in Research Award’. We zijn een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.

 
Ga terug